Medistim er en global leder inden for udvikling, produktion og distribution af medicinsk udstyr og forbrugsartikler. Vores primære fokus er intraoperativ kvalitetskontrol i forbindelse med hjerte- og karkirurgi.

Ud over egne produkter repræsenter Medistim Danmark flere store internationale producenter af kirurgiske produkter.
Vi har gennem mere end 25 år været repræsenteret i Danmark gennem distributører, men har i 2011 oprettet eget salgs- og service kontor i Danmark.

Foruden Medistim Danmark har vi egne datterselskaber i Norge, Tyskland, UK, Spanien og USA, og et globalt distributør netværk der repræsenterer virksomheden i mere end 70 lande.

Importørnr: DK-IM-000003855